Rok św. Józefa

P

olecajmy opiece św. Józefa nasze rodziny, parafię i cały Kościół:

 

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach, bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

Jozef__odnowiony

Zasady sanitarne w kościele

W

związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, informujemy, że podczas obrzędów religijnych sprawowanych w naszym kościele, wewnątrz może przebywać jednorazowo maksymalnie 30 osób.

Uczestnicy nabożeństw mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 metrowego dystansu.

Wciąż obowiązuje udzielona przez Biskupa dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane. Dotyczy ona osób w podeszłym wieku, mających objawy infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zakażeniem.

Spowiedź w naszej parafii odbywa się konfesjonałach (a na prośbę wiernych w kaplicy pod chórem). W kościele dostępne są płyny dezynfekcyjne – przy wejściu oraz przy ambonie. Komunia Święta udzielana jest najpierw tym, którzy chcą ją przyjąć na rękę (skorzystajmy wcześniej z płynu do dezynfekcji), a następnie tym którzy przyjmują ją do ust (gdy jest więcej niż jeden ksiądz po stronie prawej udzielana jest Komunia na rękę, zaś po lewej – do ust).

Informacja

P

arafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Będzinie informuje, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy 42-500 Będzin, ul. Plebańska 2, tel. (32) 267 39 85
Numer konta: 80 8438 0001 0020 3510 2000 0010

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

sdfdsf