Kalendarz parafialny

W

naszej świątyni można już odbierać kalendarz parafialny na rok 2022. Podziękowanie dla p. Jarosława Ciszka za pomysł i przygotowanie do druku oraz p. Piotrowi Wyparło za wykonane i przekazane parafii fotografie.

W kalendarzu prezentujemy efekty pracy, jakiej podjęliśmy się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy remontując sklepienia bocznych kaplic. Pokazane są detale zdobiące sklepienia. Z kaplicy Serca Jezusowego wizerunki aniołów i Baranka oraz insygnia męki Pańskiej. Z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, umieszczone w pięknych medalionach, obrazy: Czarnej Madonny; rodziców Matki Bożej świętych Anny i Joachima; św. Józefa oraz ewangelistów: świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Obraz św. Izydora

P

oświęcony 24 października – po konserwacji – obraz św. Izydora Oracza został namalowany dla naszej parafii pod koniec XIX w. Powstał na zamówienie ówczesnego proboszcza ks. Leopolda Dobrzańskiego u warszawskiego artysty malarza Leona Biedrońskiego.  Przedstawia św. Izydora w czasie orki w polu. W głębi widać kobietę pasącą owce. (Prawdopodobnie to jego żona bł. Maria Toribia). W górze w obłoku – widoczna postać Matki Bożej z Dzieciątkiem. Posiadamy drugi obraz ze św. Izydorem, który znajduje się w pomieszczeniu dawnej biblioteki oraz jego relikwie.  Dwa obrazy i relikwie świadczą o tym, że kult św. Izydora był kiedyś w Będzinie żywy, zapewne z uwagi na to, że mieszkańcy żyli z rolnictwa i ogrodnictwa. (Św. Izydor Oracz jest patronem rolników, osób ciężko pracujących, orędownikiem w czasie suszy, opiekunem zwierząt domowych oraz patronem osób opiekujących się zwierzętami).

W tym roku obraz został poddany pracom restauratorskim i konserwatorskim. Prace te zostały wykonane z dofinansowaniem w wysokości 10 tys. złotych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz z ofiar składanych przez parafian na prace konserwatorskie. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła składamy serdeczne Bóg zapłać.

Synod w naszej parafii

D

rodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę, 10 października br., papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Otwierając ten synod, Papież pragnie by w jego pracach uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zaprasza on wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła.

Również w naszej parafii będą trwały konsultacje synodalne prowadzone  przez ks. proboszcza oraz przez parafialnego koordynatora synodu, którym jest Pani Wioleta Adamczyk. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy się spotykać z grupami parafialnymi by rozmawiać na tematy proponowane przez Ojca Świętego. Będziemy przyglądać się w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, pochylimy się nad trudnościami we wzajemnym dialogu i zastanowimy się jak jeszcze lepiej możemy wspólnie szukać woli Bożej.

W konsultacjach wezmą udział nie tylko grupy parafialne. Każdy z was, bez wyjątku, jest zaproszony do tego by przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem życia i uczestnictwa w misji Kościoła. Zarówno ks. proboszcz, jak i koordynator chcą wysłuchać każdego z was. Każdy głos jest ważny. Na spotkanie i rozmowę można się umówić z nami osobiście lub przez parafialny numer telefonu 32 – 267-39-85. Można też kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez ks. Biskupa diecezjalnym koordynatorem prac synodalnych pisząc na adres synod@diecezja.sosnowiec.pl bądź pod numerem telefonu podanym na stronie www.diecezja.sosnowiec.pl

Informacja

P

arafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Będzinie informuje, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy 42-500 Będzin, ul. Plebańska 2, tel. (32) 267 39 85
Numer konta: 80 8438 0001 0020 3510 2000 0010

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

sdfdsf