Remont kościoła

Jak wskazały wykonane na szeroką skalę badania i ekspertyzy kościół Świętej Trójcy – jeden z najcenniejszych zabytków regionu zagrożony był katastrofą budowlaną. Aby temu zapobiec w październiku 2013 roku rozpoczęliśmy prace budowlane mające na celu zabezpieczenie świątyni oraz kaplicy św. Tomasza na cmentarzu (fotorelacja u dołu artykułu).

Środki na pokrycie prac konstrukcyjnego zabezpieczenia budowli pochodziły z odszkodowania za szkody górnicze, na podstawie wyroku Sądu. Wszelkie prace dodatkowe finansowała parafia.

Budynek kościoła Świętej Trójcy od wielu dziesięcioleci podlegał degradującym działaniom sił przyrody i ludzi. W latach 50-tych i 70-tych ubiegłego wieku prowadzono doraźne prace naprawcze związane z zaistniałymi szkodami górniczymi. Z perspektywy czasu okazało się, że prace te były niewystarczające. Rozległe uszkodzenia  posiadały mury fundamentowe, stropy, ściany nośne (z pęknięciami dochodzącymi do 20 mm) oraz więźba dachu. Bez zdecydowanych działań ratujących budynek Kościoła polegających na wzmocnieniu gruntu, naprawie fundamentów z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, naprawie pęknięć ścian i strop oraz wymianie więźby dachowej z pokryciem w niedalekiej przyszłości groziłaby nam katastrofa budowlana i zamknięcie obiektu. Na szczęście udało się szczęśliwie przeprowadzić zamierzone prace i od 2015 roku ponownie otworzyć świątynię dla kultu. Ale pracy związanej z jej upiększeniem i przywracaniem dawnego blasku przed nami jeszcze sporo. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie – duchowe i materialne. Za każdą modlitwę, ofiarę oraz wsparcie i radę składamy z serca Bóg zapłać!

17.11.2013 – Pierwsze prace (foto: Wojciech Borkowski)

06.12.2013 – Prace w kościele i na cmentarzu

02.02.2014 – Prace przy południowej stronie świątyni oraz przygotowanie rusztowań w kaplicach (foto: Piotr Wyparło)

09.02.2014 – Izolacja i zabezpieczenie fundamentów wokół kościoła (foto: Wojciech Borkowski)

11.02.2014 – Prace w kaplicy na cmentarzu

17.02.2014 – Prace przy bocznym wejściu do świątyni oraz w kaplicy NSPJ, demontaż posadzki w kaplicy Matki Boskiej oraz demontaż regałów w bibliotece parafialnej.

04.04.2014 – Prace przy elewacji kaplicy św. Tomasza na cmentarzu. Zasypane fundamenty kościoła oraz przygotowanie zbrojeń i prętów spajających pod posadzkę w kaplicy Matki Bożej, odkrywki na ścianie świątyni po demontażu rusztowania.

Trwający remont został wykorzystany w dekoracji Grobu Bożego podczas Triduum i Świąt Wielkanocnych

29.04.2014 – Prace przy dachu i posadzce w kaplicy św. Tomasza oraz kolejne prace przy wzmacnianiu podłoża i spajaniu budowli w bibliotece i czytelni. Odnawiany jest także obecnie krucyfiks z 1900 roku znajdujący się na wschodniej ścianie.

1.05.2014 – kaplica św. Tomasza

19.05.2014 – Przy kościele stoją pierwsze rusztowania. Znamy także już kolor bazowy ścian w kaplicy NSPJ. W bibliotece położona została część posadzki. 

07.06.2014 – w środku świątyni usunięto niemal całą posadzkę przy okazji odkrywając fragmenty dawnych płyt zdobiących podłogę.

W zakładce GALERIA można znaleźć zdjęcia z poświęcenia kaplicy przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, które dokonało się 5 lipca 2014

7.07.2014 – postępują prace przy zewnętrznych ścianach świątyni oraz przeponie w prezbiterium. Coraz ładniej wyglądają też odtwarzane polichromie w kaplicy NSPJ.

 

7.07.2014 – szeroki zakres prac objął także budynek wikariatu, który był w bardzo złym stanie technicznym.

 

10.07.2014 – na dachu pojawiają się pierwsze fragmenty nowego miedzianego poszycia

 

06.08.2014 – W nawie głównej wykonana jest wylewka. Wystające kable będą podłączone do instalacji grzewczej w ławkach. W zszywanych i klejonych ścianach kładzione są nowe instalacje – nagłośnieniowa i elektryczna. Odsłonięty wcześniej w prezbiterium fragment dawnej posadzki widoczny na zdjęciach pozostanie odkryty pod specjalną szybą jako „świadek” dawnego wystroju wnętrza. Podobny charakter będą miały odsłonięte fragmenty dawnych polichromii w zakrystii. Mozolnie nanoszone kolejne warstwy ornamentów w kaplicy NSPJ dają coraz wspanialszy efekt. Zwiększa się także część dachu pokryta nową blachą miedzianą. Ściany z zewnątrz od strony południowej zostały już sklejone i pomalowane pierwszą warstwą farby.

 

23.08.2014 – Odsłonięto elewację na południowej ścianie kościoła.

 

29.08.2014 – trwają prace przy wschodniej elewacji kościoła oraz kładzeniu dachu nad pozostałą częścią świątyni. Wewnątrz nawy głównej stanęły rusztowania, przy których pracują eksperci od klejenia i zszywania ścian oraz Pani konserwator przygotowująca odkrywki. Prace postępują także w zakrystii, gdzie zdemontowano ściankę oddzielającą wejście do piwnicy. Dobiega też końca montaż nowej instalacji elektrycznej.

Prace trwają w pozostałych budynkach parafialnych – Domu Parafialnym, wikariacie i salce mozaikowej (w części zostanie rozebrana) oraz na plebanii.

 11.09.2014 – w kościele trwają prace przy klejeniu i zszywaniu ścian nawy głównej. Jednocześnie blacha na dachu i wykończeniach obejmuje coraz większą powierzchnię. Kończą się prace przy tynkowaniu kolejnej, wschodniej ściany zewnętrznej elewacji kościoła. Intensywne prace trwają w budynku plebanii, a także w Domu Parafialnym. Salka mozaikowa została niemal w całości rozebrana. Naprawie poddawane są także kolejne fragmenty muru oporowego przy kościele.

16.09.2014 – wschodnia ściana świątyni już odsłonięta z rusztowań, a odnowiony krzyż przykryto nowym zadaszeniem. Rozpoczął się demontaż dachu nad zakrystią. Głęboki wykop odsłaniający fundamenty zrobiono też przed wikariatem. Fundament zostanie wzmocniony i zabezpieczony.

6.10.2014 – niemal zakończyły się prace przy budynku wikariatu, intensywnie pracuje się przy plebanii i Domu Parafialnym

6.10.2014 – odsłonięto z rusztowań ściany w kaplicy NSPJ ukazując w całej okazałości nowe polichromie. Pod nowy wystrój przygotowano także ściany w kaplicy Matki Bożej, które nabrały właściwych kolorów. Trwają prace przy elewacji wieży oraz ostatnich elementach poszycia dachu, m.in. na sygnaturce.

9 października wieczorem naszym oczom ukazała się pokryta nową miedzianą blachą sygnaturka. Robi wrażenie, choć wkrótce jej kolor nieco się przyciemni i przestanie się odróżniać tak mocno od reszty dachu.

Przełom października i listopada to finisz prac przy Domu Parafialnym (z zewnątrz) i wikariacie. W ciągłym remoncie pozostaje plebania i wnętrza Domu Parafialnego.

5.11.2014 – trwają intensywne prace przy elewacji wieży oraz północnej ściany. Chełm wieży pokrywany jest miedzianą blachą. Prace obejmują także wymianę, naprawę i wzmacnianie więźby dachowej i belkowania stropu. Pomalowane są już ściany prezbiterium i kaplicy Matki Bożej.

20.11.2014 – niemal gotowa jest elewacja wieży oraz pokrywający ją miedziany hełm. Niemal gotowa jest także elewacja zewnętrzna kaplicy Matki Bożej. Prace przy klejeniu i zszywaniu oraz tynkowaniu trwają przy północnej ścianie nawy głównej. W środku kościoła zniknęły rusztowania w prezbiterium i kaplicy Kazimierzowskiej.

24.11.2014 – roku na wieżę kościoła powrócił górujący nad całym miastem krzyż. Przy okazji do kuli u jego podstawy włożono dokumenty informujące o remoncie, podpisane przez naszych parafian, a także inne świadectwa naszych czasów. Do nowej butelki włożono także dokumenty z poprzednich prac przy krzyżu, wykonanych w latach 90-tych.

28.11.2014 – po zdjęciu siatek zabezpieczających ukazała się w całej okazałości wieża. Kończą się także prace przy elewacji od strony północnej. W kaplicy Matki Bożej położono posadzkę. Do końca roku taka sama posadzka pokryje kaplicę NSPJ i prezbiterium.

23.12.2014 – elewację kościoła i poszycie dachu widać już w całości, pozostały prace przy dolnej części świątyni od strony północnej i przy wieży. Wewnątrz większość świątyni pokryła już nowa posadzka. Trwa malowanie nawy głównej.

30.01.2015 – zakończono prace przy dolnej części elewacji od strony północnej i przy wieży. Położona jest posadzka na całym kościele oraz schody, niemal gotowa jest zakrystia. Prace trwają w kruchcie kościoła oraz w drugiej zakrystii – przy kaplicy Matki Bożej. Trwają też prace przy konserwacji ślusarki okiennej oraz przeszkleń.

4.02.2015 – zakupione nowe stacje Drogi Krzyżowej (odlewy gipsowe) są zabezpieczane, a w najbliższych dniach w pracowni Romualda Korusa rozpocznie się ich malowanie. Trwają też prace przygotowujące dębowe ramy dla każdej ze stacji.

 23.02.2015 – kończą się prace w kościele – montowana jest boazeria, wracają ołtarze, doczyszczana jest posadzka, montowane oświetlenie. Intensywne prace rozpoczęły się wokół świątyni.

2.03.2015 – trwa montaż nowej nawierzchni wokół świątyni. W jej wnętrzu dokańczana jest ornamentyka kaplicy NSPJ, a do nawy głównej wracają kolejne elementy wystroju – ołtarze. Zamontowana jest już boazeria, odnowiono schody na chór. Trwają prace przy odkrywaniu polichromii w kruchcie (zgodnie z nakazem Konserwatora Zabytków). W najbliższych dniach w kaplicach bocznych zawisną nowe żyrandole.

6.03.2015 – dobiegają końca prace przy nawierzchni wokół świątyni. Wewnątrz stoją już ławki, wracają kolejne elementy wystroju. W kaplicach bocznych pojawiły się nowe lampy a na chórze – nowe kinkiety.

14.03.2015 – stacje Drogi Krzyżowej w dębowych ramach niemal gotowe do zawieszenia. Ostatnie poprawki nanosił Romuald Korus.

19 marca w kościele odprawiona została pierwsza po remoncie Msza św. Fotorelacja z niej dostępna jest w zakładce GALERIA.

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy 42-500 Będzin, ul. Plebańska 2, tel. (32) 267 39 85
Numer konta: 80 8438 0001 0020 3510 2000 0010

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

sdfdsf